Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 27.02.2017 г.

липсва
Дата на публикуване: 23.02.2017

Заседание на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав на 27.02.2017 г.

Дневен ред:

Разширение на Национална художествена академия, преработка по чл. 154, ал. 5 от Закон за устройство на територията – първи етап.

Дневен ред - Заповед N РД-09-09-18/22.02.2017 Г.

Проект:

А01

А02

А03

А04

А05

А06

А07

А08

А09

А10

А11

А12