ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ЗА ИОУП И СПУП ЗА РАЗКЛОНЕНИЕ НА ТРЕТИ МЕТРОДИАМЕТЪР КЪМ КВ. СЛАТИНА

липсва
Дата на публикуване: 11.05.2021

Във връзка с провеждането на обществени обсъждания на Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен - Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“, изготвено от екип на Столична община, Ви уведомяваме, че ще се проведе:

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ В ДИГИТАЛНА СРЕДА (ОНЛАЙН)

За участъка - Разклонение на трети метродиаметър в обхват от бул. "Евлоги Георгиев" при Военна Академия „Г.С. Раковски“ по ул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до пътния възел на бул. „Цариградско шосе“ с ул. „проф. Петър Мутафчиев“

За Проект за специализиран подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация, изменение на план за регулация на прилежащи УПИ, проект за вертикална планировка и план-схеми на техническата инфраструктура за осигуряване на трасе и метростанции за изграждане на разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, по бул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Йерусалим“ в границите на административни райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“

НА 12.05.2021 Г. ОТ 17.30 Ч., НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m76893db201f6f08827e4285b135a9271

С постъпилите становища можете да се запознаете тук:

Становище 1

Становище 2

Становище 3

Становище 4

Становище 5

Становище 6

Становище 7

Становище 8

Становище 9

Становище 10

Становище 11

Становище 12

Становище 13

Становище 14

Становище 15

Становище 16

Становище 17

Становище 18

Становище 19

Становище 20

Становище 21

Становище 22

Становище 23

Становище 24

Становище 25

Становище 26

Становище 27

Становище 28

Становище 29

Становище 30

Становище 31

Становище 32

Становище 33

Становище 34

Становище 35

Становище 36

Становище 37

Становище 38

Становище 39

Становище 40

Становище 41