С решение на СОС от 24.11.2016 г. е приета Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода

липсва
Дата на публикуване: 02.12.2016

С решение на СОС N 714 от 24.11.2016 г.  е приета Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за позлване и управление за срок от 25 години.

С тарифата се определя размерът на таксите за издаване на разрешително за водовземане и таксите за водовземане от находища на минерална вода.  Приемането на тарифата е съобразено с проекта на Общинския план за развитие и със стратегията на Столична община за управление на водните ресурси.

Решение на СОС N 714/24.11.2016 г. - Тарифа за таксите за водовземане от находищата на минерална вода, безвъзмездно предоставени от държавата на Столична община за позлване и управление за срок от 25 години.