От архивите на НАГ: БАЗИЛИКА „СВЕТА СОФИЯ“ Архитектурно-строителна и археологическа НКЦ от национално значение, обявена в ДВ, бр. 69/1927 г. и в. “Известия” бр. 73/1955 г. пл. „Св. Александър Невски“

липсва
Дата на публикуване: 01.06.2020
Направление „Архитектура и градоустройство“, съвместно с Музея за история на София продължава с публикуването на стари проекти от архивите си.

Всяка седмица ще публикуваме по един интересен проект от стар архив в раздел „Стара София“, „От архивите на НАГ“.

Тази седмица избрахме

БАЗИЛИКА „СВЕТА СОФИЯ“ Архитектурно-строителна и археологическа НКЦ от национално значение, обявена в ДВ, бр. 69/1927 г. и в. “Известия” бр. 73/1955 г. пл. „Св. Александър Невски“

Проект за възобновяване на храм „Света София“

Проектант арх. Антон Торньов, 1904 г.

Туш на инженерно платно, оригинал, лошо качество

Това е първият одобрен проект за реставрация на базиликата. На чертежите е означено с червен туш тези части от нея, които се възстановяват. Това са петоъгълната апсида от изток, северната част на западната фасада и двете фланкиращи я стълбищни клетки от север и юг. В проекта е показано обемно-пространствено възстановяване и реставрацията по фасади. Арх. Торньов демострира зрял реставраторски подход и придържане към археологическите проучвания. Неговият проект не се реализира. Той е основа за творчески обсъждания и търсене на правилния подход за реставрацията на базиликата.  Проектът служи за основа на проведената от арх. Александър Рашенов цялостна реставрация на храма през 1930 г.

ФАЙЛ:

proekt-sv_sofia.pdf, съдържащ:

o   План, M 1:200

o   Разрез а-б, М 1:200

o   Разрез в-г, М 1:200

o   Разрез д-е, М 1:200

o   Източен изглед, М 1:200

o   Западен изглед, М 1:200

o   Южен изглед, М 1:200