ПРОВЕДЕНА Е ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ ЗА ИОУП ЗА РАЗКЛОНЕНИЕ В ОБХВАТ ОТ СТАНЦИЯ БИЗНЕС ПАРК ДО БУЛ. „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

липсва
Дата на публикуване: 21.05.2021

Във връзка с провеждането на обществени обсъждания на Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община /ИОУП на СО/, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система-масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен - Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“, изготвено от екип на Столична община, се проведе

Заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) за участъка - Разклонение в обхват от станция Бизнес Парк до бул. „Климент Охридски“ 

Можете да се запознаете с видео записа от заключителната дискусия, проведена на 20.05.2021 г. на следния линк:

https://www.youtube.com/watch?v=4G7e1-x22Ms