Обновена версия на Регистър „Градоустройствени заповеди“ и Регистър „Доклади до СОС“ с възможности за търсене по различни критерии и връзка с интерактивна карта

липсва
Дата на публикуване: 29.01.2020

Надграждането на електронния портал на Направление „Архитектура и градоустройство“ продължава.  След проведена миграция на данните и тестови периодновата версия на Регистър „Градоустройствени заповеди“ и Регистър на   "Доклади на Главния архитект на Столична община до Столичен общински съвет“ вече е достъпна.

Линк към видео - Работа с Регистър  Градоустройствени заповеди: https://youtu.be/S_vc4aeRWrA

Линк към видео - Работа с Регистри - Визи, Доклади до СОС: https://youtu.be/MnrIffvmoEo

До края на месец февруари предстои администрацията да извършва дейности по регистрите, свързани с привързванията към картата и отбелязване на териториалния обхват .

Новата визия предоставя възможността на потребителя да извършва търсене за административен акт по зададени критерии: номер, дата, основание, издател, район, местност, квартал по регулация, УПИ и идентификатор по КККР. Създадена е възможност за преглед и изтегляне на административния акт, като същият е привързан към съответния териториален обхват, посредством карта на административните актове.

Всички административни актове, публикувани в регистъра, ще бъдат с разширени критерии за търсене и с възможност за визуализиране на териториален обхват към съответния имот на Карта на административните актове, както и възможност за експортиране и запис на извадки от регистъра.

Развитието е естествено продължение от успешно въведената система за издаване на Разрешения за строеж на сградни обекти, Разрешения за строеж за благоустройствени обекти и Разрешения за поставяне.