Столична община разчиства незаконните реклами и висящите кабели

липсва
Дата на публикуване: 18.10.2016

В края на миналата седмица главният архитект на Столична община арх.Здравко Здравков, възложи обществена поръчка за принудително премахване на незаконни сгради и реклами върху различни обекти, разположени на територията на общината. Това са само част от мерките, които ще бъдат предприети  за подобряване облика на столицата. За задачата ще бъдат платени 2 640 000 лв. в рамките на 3 години.

Общината ще заплати 2 400 000 лв. за премахване на свободно стоящи сгради и надземни/въздушни/кабелни електронно- съобщителни мрежи. Останалата сума е за премахване на нелегално поставените рекламни и информационни елементи върху стълбове, дървета, огради, фасади на сгради, покриви и строителни скелета. Предстои да бъдат премахнати и павилиони, временни конструкции, като навеси, паравани, подиуми, сцени и стоманобетонни фундаменти.