СЪОБЩЕНИЕ

липсва
Дата на публикуване: 30.07.2021

След извършени проверки от служители на Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община, са установени шест броя преместваеми обекти попадащи в обхвата на инцидента пред болница „Св. Иван Рилски“, в резултат на които са издадени шест броя заповеди за премахване от Главния архитект на Столична община.

Четири от обектите за които има издадени заповеди са премахнати принудително на 19.04.2021 г. и на 18.06.2021 г., от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД, въз основа на сключени договори за премахване между Главния архитект на Столична община и „СОФИНВЕСТ“ ЕООД.

Един е премахнат доброволно от собственика на обекта.

Днес 30.07.2021г. е премахнат принудително последният преместваем обект, от „СОФИНВЕСТ“ ЕООД, находящ се на тротоара на бул. „Академик Евстратиев Гешов“, пред блок 121 с което всички обекти предмет на извършваните проверки са премахнати.