ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина", Столична община.

липсва
Дата на публикуване: 10.01.2022Обявление за обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина", Столична община.

       Проектът е изработен по възлагане на Столична община от проектантски екип „Ковачев архитекти" ООД с ръководител проф. арх. Атанас Ковачев.

      Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РСЦ21-РД09- 271 / 29.12.2021г. на Кмета на район „Средец", Заповед № РД09- 215 / 29.12.2021 г. на Кмета на район „Лозенец" и Заповед № РИВ21-РД09-204/29.12.2021 г. на Кмета на район "Изгрев"  в дигитална среда ще се представи проект за подробен устройствен план (ПУП) - план за парк и градина по чл. 62, ал. 1 от ЗУТ на местност Парк „Борисова градина", Столична община  (онлайн) на 13.01.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m14e3a439f1c2995b23db5722f8e61028 

      Проектът за ПУП с графичните материали към него са налични в сградите на районните администрации на адреси: район „Средец" - ул. "Леге" № 6, район „Лозенец" - бул. "Васил Левски" № 2, район „Изгрев" – ул. "Атанас Далчев" № 12 и на официалната интернет страница на на НАГ – СО в раздел Подробни устройствени планове:

   https://nag.sofia.bg/SearchDevelopmentPlans/Info/300/#Attachment

     След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта за ПУП могат да бъдат депозирани в срок до 04.02.2022 г. в деловодството на район "Средец" задължително към вх.№ РСЦ18-ВК08-1050 или по електронна поща:  utkr@sredec-sofia.org със задължително посочване на имената и контакти на подателя.  


     След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта за ПУП могат да бъдат депозирани в срок до 04.02.2022 г. в деловодството на район "Лозенец" или по електронна поща lozenets@sofia.bg.  

     След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проект за ИОУП могат да се депозират в срок до 04.02.2022 г. в районната администрация или по електронна поща: info@so-izgrev.bg

               За приключване на общественото обсъждане ще се проведе заключителна дискусия в дигитална среда (онлайн) на 17.02.2022 г. от 17.30 ч., на интернет адрес:

              https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m0c4e2f521a8fc2a6f4c75d99edadb2ec 


ЗАПОВЕД -РАЙОН СРЕДЕЦ

ЗАПОВЕД - РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ

ЗАПОВЕД-РАЙОН ИЗГРЕВ