Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за обекти на техническата инфраструктура в разширен състав

липсва
Дата на публикуване: 02.07.2018

Заседание на специализирания състав на Общинския експертен съвет по устройство на територията за разглеждане на проекти за обекти на техническата инфраструктура в разширен състав ще се проведе на 06.07.2018 г. (петък) от 10:00 часа в НАГ, ул. „Сердика” № 5, залата на III етаж, за обекти в свлачищни терени при следния дневен ред:

1.  Проект за изграждане на жилищна сграда с апартаменти, ателиета, гаражи и заведение за хранене в УПИ ІІ-1456, кв.1г - м. „Младост-2”, район Младост”-части „Инженерно-геоложко проучване” и „Стабилитетни изчисления”- ІІ-ри етап;

2.  Укрепване на съществуващ път между ул. „Езеро” и ул. „Еделвайс”, с. Кътина, район „Нови Искър”, попадащ в обхвата на свлачище с идентификационен № SOF 46.41010-01”- част „Инженерно-геоложко проучване”- ІІ-ри етап.

Рецензиите ще бъдат докладвани от проф. Божидар Божинов.

Заповед

Материали към т. 1

Геодезия

Снимка с профили

Геология

Доклад

Обхват

Карта-свлачище

Ситуация

Профили

 

Материали към т. 2

Инж.геоложки доклад І част

Инж.геоложки доклад ІІ част

Инж.геоложко проучване - геология