Въвеждане на противоепидемични мерки в сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“

липсва
Дата на публикуване: 16.03.2020

За да осигурим условия за по-голяма социална дистанция, като част от мерките за овладяване на разпространението на коронавируса и във връзка с издадена Заповед N СОА20-РД09-1484/13.03.2020 г. и СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на Кмета на Столична община в Направление „Архитектура и градоустройство“ се въвеждат следните противоепидемични мерки:

1.   Преустановяват се всички приеми в приемните дни на ръководители в структурата на НАГ;

2.   Обявените обществени обсъждания под формата на обществени обсъждания и заседанията на ОЕСУТ се преустановяват;

3.   Прекратяват се всички групови форми на работа;

4.  Да се осигури възможност за служителите на НАГ отделен достъп до сградата на Направление „Архитектура и градоустройство“, чрез отваряне на задния вход (през вътрешния паркинг) в двора на НАГ. Централният вход остава за достъп само и единствено до деловодството и офисите на експлоатационните дружества, като се извършва контролиран достъп;

5.   Да се осигури извършването на дезинфекция на входовете на всеки 30 минути и на вратите и общите помещения в сградата;

6.   Влезли в сила разрешения за строеж да се получават на гише  N 3 всеки вторник и петък;

7.   От 17.03.2020 г. да се осигури възможност за безконтактно плащане, чрез поставянето на мобилни ПОС терминали в деловодството на НАГ;

8.   Считано от 16.03.2020 г. работното време на деловодството е както следва:

понеделник – петък: 09:00 - 17:30 часа

9.   Преустановява се приема на заявления във връзка с провеждането на масови мероприятия и акционни събития.

Заповед СОА20-РД09-1484/13.03.2020 г. на Кмета на Столична община за създаване на органи

зация във връзка с обявеното Извънредно положение на територията на страната във връзка с разпространението на COVID 19

Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г. на Кмета на Столична община за създаване на необходимата организация във връзка с разпространението на COVID 19 и обявеното извънредно положение в Република България от 13 март до 13 април 2020 г.

Настоящата организация е в сила до 29.03.2020 г., която може да бъде променяна в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната, за което ще бъдетеуведомявани своевременно.

Повече информация можете да видите на следния линк: https://www.sofia.bg/covid-2019