Столична община обявява открит архитектурен конкурс за изработване на идеен проект за пешеходни надлези над Софийски околовръстен път

липсва
Дата на публикуване: 02.05.2017

Столична община обявява открит архитектурен конкурс за изработване на идеен проект за пешеходни надлези над Софийски околовръстен път.

Целта е да се постигне съвременен и адекватен на средата архитектурен образ, който да води до постигане на благоприятно естетическо въздействие и постигане хармонично единство с околния ландшафт.

Основната цел на придобиването на идеен проект е впоследствие да бъде възложено проектирането – фаза технически /работен/ проект и строителството на Пешеходни надлези над Софийски околовръстен път. Конкурсът се провежда с присъждане на награди за участниците.

Наградният фонд за конкурсните проекти, класирани на първо, второ и трето място се определя въз основа на значимостта, обемът и сложността на проектната задача, както и обемът специализиран труд, който трябва да се вложи за нейното изпълнение, и е както следва:

       първо място – 5 000 лв.

       второ място – 3 000 лв.

       трето място –  2 000 лв.

Повече информация можете да видите в Презентацията и в Профила на купувача.