Ново работно време за офис на Общинска банка, разположен в сградата на НАГ

липсва
Дата на публикуване: 17.03.2020

Във връзка с въведеното извънредно положение в страната, както и с оглед осигуряване на максимална безопасност на Вас и нашите служители, се въвежда ново официално работно време на филиала/офиса на Общинска банка, намиращ се в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство", ул. Сердика N, партер - от 10:00 – 16:00 часа до отпадане на необходимостта.

Напомняме Ви, че от 16.03.2020 г. вече можете да извършвате безконтакно плащане посредством ПОС терминал в деловодството на НАГ при заявяване на административна услуга.

Благодарим Ви за разбирането!