Одобрени са проекти за реставрация на фасадите на Народния театър „Иван Вазов“

липсва
Дата на публикуване: 26.09.2023
 

Главният архитект на Столична община Здравко Здравков издаде разрешение за строеж за изпълнение на фасадно художествено осветление и за реставрационни дейности по декоративната пластика на фасадите на Народния театър „Иван Вазов“.

Одобрените проекти третират реставрационни намеси по пластичната декорация по фасадите на сградата. Въз основа на направения анализ на състоянието на видовете пластични елементи се предвижда почистване на повърхностите, отстраняване на пластовете боя, укрепване на структурите, запълване на разрушенията и тониране на всички детайли с бяла боя.

С проекта за художественото осветление се цели изявяването на белите елементи от фасадата – колони, корнизи, пиластри, рамки на прозорци с арки над тях, декоративни пластики и др. спрямо основния тон на фасадата – бордо през тъмната част на денонощието.

През 2020 г. със съдействието на г-н Енрико Репуц Направление „Архитектура и градоустройство“ публикува на електронната си страница архивната проектна документация за възстановяването на сградата на Народния театър „Иван Вазов“ след пожара от 1923 г. на дрезденския професор Мартин Дюлфер, реализиран в  периода 1924 - 1929 г. С проектите можете да се запознаете на следния линк: https://www.sofia-agk.com/Pages/Render/1017.

ФАСАДА-ЮГОЗАПАД