София поема курс към намаляване на рекламните съоръжения и освобождаване на публичните пространства

липсва
Дата на публикуване: 12.12.2016

            Направление „Архитектура и градоустройство“ премахна 72 незаконно поставени рекламни елемента на територията на Столична община.

               Акцията по премахването на незаконно поставени рекламни елементи на територията на Столична община бе инициирана от НАГ в края на миналата седмица. До този момент, в рамките на три дни,  само в Зона 1 и Зона 2 в столицата са премахнати 72-а  незаконни рекламни елемента. НАГ ще продължи действията си по установяване и премахване на нерегламентирано поставени рекламни съоръжения и в зоните 3 и 4.

             Най- честите нарушения които са констатирани са изтекли договорни отношения със Столична община и отпадане основанието за вземане на терен за временно ползване. От Дирекция „Общински строителен контрол“ -НАГ, информират за погрешно тълкуване, от страна на инвеститорите от рекламния бизнес, че след като плащат обезщетение за  терена който ползват, това им  узаконява рекламните съоръжения. От НАГ поясняват, че обезщетението се заплаща именно защото се заема общински терен без правно основание, така че плащането на обезщетение и глобите,  които се налагат за това, че е извършено незаконно поставяне на рекламни елементи, са две  различни неща.  В случая са заведени административно- наказателни производства и на нарушителите предстои да бъдат наложени глоби. Незаконно поставените съоръженията са  прибрани на склад и същите няма да бъдат върнати на съответните собственици, докато те не заплатят  всички дължими разходи и санкции. След заплащане на дължимите суми от страна на нарушителите, рекламните съоръженията няма да бъдат поставени на местата от които са били премахнати. Причината за това е, че към настоящия момент има действаща схема, в която стриктно са определени местата за поставяне на рекламни елементи, който са съобразени с  поетапното  освобождаване  на важни обществени пространства .

           В момента НАГ подготвя и промяна на част от текстовете на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община.  Промените предвиждат облекчен режим на санкциониране,  намаляване броя на рекламните елементи и по- рестриктивни мерки по отношение на разполагането на рекламни съоръжение на територията на СО.