НОВО В NAG.Mobile

липсва
Дата на публикуване: 10.02.2021
От днес потребителите на мобилното приложение NAG. Mobile, разработено от Направление „Архитектура и градоустройство“, ще имат възможност да виждат и информация за внесените доклади от Главния архитект на Столична община до Столичен общински съвет с предложения проект за решение. В срок до една седмица всички налични в регистъра доклади, които позволяват да бъдат привързани към УПИ и поземлен имот ще бъдат закачени към картата.
Към настоящият момент обхватите на разработките са привързани към карта на административните актове по УПИ и поземлен имот. Предстои надграждане на системата, за случаите в които обхватът на разработката е по-мащабен, с добавяне на възможност за изчертаване и/или отбелязване на по-големи разбработки, в. т.ч. цели квартали и/или улици по осови точки, които също да се визуализират в картата.
Приложението предлага възможност за търсене по номер на кадастрален идентификатор. За да използвате възможността за този вид търсене само е необходимо да плъзнете стрелкичката в полето "търсене".

Nag. Mobile е мобилно приложение, разработено от Направление "Архитектура и градоустройство", достъпно за потребители на Android и IOS, което  включва инструменти за визуализация на данни от планове за регулация, кадастрална карта, зони на строителни граници, аерофото заснемане, административни карти, влeзли в сила административни актове и инструменти за GPS локация.

Можете да изтеглите информация за  добавени данни за застрояване, паметници на културата и ОУП.
Необходимо е да изтеглите последния update на мобилното приложение, ако не сте го направили след 08.12.2020 г.
NAG.Mobile можете да изтеглите от App Store - https://apps.apple.com/bg/app/nag-mobile/id1523455014
kакто и от Google Play - https://play.google.com/store/apps/details?id=nag.mobile&hl