Интердисциплинарен уъркшоп ИСУ 2017 27.10.2017 - 03.11.2017 - УАСГ

липсва

       ИСУ’2017 на тема: "Алтернативи на паркинг в центъра на София"

      Студентският уъркшоп е организиран съвместно от Архитектурния и Строителен Факултети при УАСГ, с подкрепата на деканите на факултетите – проф. д-р арх. Асен Писарски и проф. д-р инж. Фантина Рангелова, както и с любезното съдействие на Катедра „Екология и ландшафтна архитектура” към Лесотехническия университет, Национална художествена академия в София, Нов Български Университет, Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“, ВСУ „Любен Каравелов“, Катедра Философия към СУ, Бизнес – АРТ и креативно предприемачество УНСС.
      ИСУ‘2017 се провежда за трети път в УАСГ и е първият по рода си образователен формат в България на базата на сформиране на интердисциплинарни студентски екипи от различни специалности и университети.

ПРОГРАМА