Столичен общински съвет прие “Урбанистична концепция за градско обновяване с участието на местните общности“ по проект УРБиНАТ

липсва
Дата на публикуване: 23.03.2021

Столичен общински съвет разгледа и прие доклада на главния архитект на Столична община  на тема „Урбанистична концепция за градско обновяване „Зелен коридор на здравето“ в район „Надежда“, изготвен в рамките на проект URBiNAT. Проектът е финансиран по програма Хоризонт 2020 на ЕС с водещ партньор гр. Порто, а София е един от трите града, заедно с Порто и Нант, които ще реализират такъв коридор в рамките на проекта.

Основни акценти на проекта са активното участие на  местните общности и прилагането на базирани на природата решения в четири области: енергия, вода, природа и храна. Здравословният коридор в София преминава през ж.к. Лев Толстой, ж.к. Свобода, ж.к. Надежда 2 и осъществява връзката между парк Надежда и Северен парк.

Екипът на проекта проведе четири  работилници с жители на р-н Надежда, посветени на възможностите за използване на базирани на природата решения при изграждане на Зеления коридор. В резултат от активното участие на гражданите в тях бяха формулирани основните идеи на концепцията. Тя предвижда четири зони за фокусирана намеса, посветени на четирите области на проекта.

 В зона „Зелена площад“, разположена срещу пощата в ж.к. „Надежда“ – 2ще бъде създадено място за срещи и събития.  Там ще бъде разположена „информационна точка“ на Проекта, където местните жители ще могат да се запознаят с предстоящите инициативи.

В зона „Жива вода“, обхващаща част от двора на 15 СУ „Адам Мицкевич“ и свободното пространство между училището и 115 ЦДГ "Осми март", са предвидени места за спортни и социални дейности. Един от технологичните елементи на проекта ще бъде откритата класна стая с оранжерия в двора на училището. Оранжерията ще бъде демонстрационен проект, разработен от IAAC (Института за съвременна архитектура в Каталония), Барселона, който е един от международните партньори по проекта. Откритата класна стая ще допринесе за прилагането на съвременни образователни подходи и за обучение в условията на физическо дистанциране, наложени от мерките срещу разпространението на COVID-19, а в оранжерията учениците ще имат възможност да участват в отглеждането и да наблюдават развитието на различни видове растения.

В двете зони за намеса, разположени на територията на ж.к. Свобода са предвидени спортни и детски площадки, места за игри и изява на майсторски умения за деца и възрастни.

При изграждането на Зеления коридор основен акцент ще бъде развитието на зелените площи в обхвата на коридора – предвижда се засаждане на нова растителност и грижа за почвите и тревната покривка.

Основната цел на проектURBiNAT е да се подобри градската среда чрез проектиране и реализиране на „Зелен коридор на здравето“ – базирана на природата иновативна структура. Финансирането на Столична община по проект URBiNAT е 100% грант, предоставен от Европейския съюз, а предвидените дейности ще приключат през 2023 година.  Академичен партньор на Столична община е Университет по архитектура, строителство и геодезия. Проектът се финансира по Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз, като освен София, проектният консорциум включва още два водещи града: Порто (Португалия) и Нант (Франция) и градовете последователи – Брюксел (Белгия), Хое Тоструп (Дания), Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения). Координатор на проекта е Центърът за социални изследвания към Университет Коимбра, Португалия.

Пълният текст на доклада на главния архитект Здравко Здравков може да намерите следния интернет адрес:

https://www.sofia-agk.com/FileBrowser/File?path=esoft.portal%2FDOKLADI%20DO%20SOS%2F2021%2FSAG21-DR00-394_18.02.2021%2Fzelen%20koridor.pdf

 

Повече информация за проекта може да намерите на официалния сайт:

https://urbinat.eu/

За връзка с екипа на проекта, както и за споделяне на мнения и коментари по темата на проекта, може да използвате следните възможности:

Фейсбук страницата на УРБиНАТ София:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.facebook.com/URBiNAT/&ved=2ahUKEwjfyJS1ksbvAhVXAGMBHcZKCBwQFjABegQIDRAC&usg=AOvVaw3HR2tlD3bNlBt2XA1kCTs0

Инстаграм страницата на УРБиНАТ София:

instagram.com/urbinat.sofia/