План на София от 1903 г.

Градоустройствен план на София от 1903 г. от кметския мандат на Димитър Петков, оригинален мащаб 1:15000. Планът включва разширението на града в посока село Подуяне, централния жп ареал, на запад до Владайската река и на юг застрояване с граница по Перловската река.

Съхранява се в архив на РИМ-София.

План на София от 1903 г.