План Бартел, 1897 г. - Градоустройствен план на София

План на София от 1897 г., кадастрална основа (хандрис), съставен под ръководството на инж. Иохан Бартел. Оригинален мащаб 1: 5000.

Инженер Йохан Бартел през периода 1891-1897 г. ръководи съставянето на кадастралната снимка на София и околностите й. Другите участници в съставянето на плановете са братята му Вилхелм и Лудвиг Бартел, техникът Йозеф Обербауер, много чешки техници и инженери. През 1897 г. инж. Бартел съчетава отделните части на хандрисите в обща кадастрална основа на София. Съхранява се в архив на РИМ-София.

План Бартел, 1879 г.