Общ градоустройствен план на София от 1949 г.

 

Общ градоустройствен план на София от 1949 г., оригинален мащаб 1:10000.

Актуализация на ОГП на столицата, изработена от служебен колектив на СГНС с ръководител тогавашния главен архитект на София арх. Данко Митов, утвърдена с Указ на МС на НРБ N 973 от 27 декември 1945 година.

Планът обхваща по-широка градска терирория, извън централното ядро. Той предлага полицентрична градска структура с районни центрове.

Съхранява се в архив на РИМ - София.

Общ градоустройствен план на София - 1949 г.

Общ градоустройствен план на София - 1949 г.

 

ДЕТЕЛИН МУШЕВ ЗА СТОЛИЦАТА И ОБЩИНСКИТЕ ПРОЕКТАНТИ