Градоустройствен план на град София 1891- 1892 г.

План на София от 1891 г., оригинален мащаб 1:5000

Планът е изработен под ръководството на арх. Алекси Начев, тогава директор на Техническото отделение на СО. Включва разширение на регулационния план между бул. „П. Евтимий", Перловската река и пехотните казарми. Планът предвижда застрояването на града с нови квартали в западна посока - около Вайсовата мелница и пл. „Възраждане". Съхранява се в архив на РИМ- София.

 

Градоустройствен план на град София 1891 г.

Градоустройствен план на град София 1891 г.

 

План на София от 1892 г., оригинален мащаб 1:10000.

 

Планът е изработен под ръководството на арх. Тодор Марков, директор на Техническото отделение на СО. Според плана в града се предвиждат 5 районни кметства. На плана е отбелязано с номера местоположението на значими съществуващи обществени и култови сгради.

Идеите, които “Планът Начев” доразвива са:

- обвързване на изходящите от града направления със структури и обекти с общоградско значение;

- оформяне на нови кръгови площади около Руски паметник и паметника на Васил Левски;

- установяване на рокадната връзка по бул. "Драгоман" ("Ст. Стамболов"); -обхващане на териториално нарасналата столица от нов ринг, проведен като система от хорди, съобразена с топографията на терена. Новите идеи на този план дават началото на изграждането на зелената система на София:

 - с общоградско значение – Борисовата градина, паркът на Централни гробища, зелените площи на Александровската болница, зелената преграда пред Централна гара, поречията на реките, пространствените връзки между площади и обекти;

- с квартално значение – градинката около църквата "Св. Никола Софийски" в кв. "Три кладенци", градинката в кв. "Банишора", "Докторската градина" в кв. "Докторски паметник". Налага се идеята за етапно включване на нови територии в структурата на града. Като първо етапно се посочва западното направление (Ючбунар), второ етапно – югозападното и територията на кв. "Докторски паметник", кв. "Банишора" е трети етап, а "Долни Лозенец" и други квартали са оставени за последния четвърти етап.

Съхранява се в архив на РИМ-София 7 бр. позитиви

 

Градоустройствен план на град София 1892 г.