2018

ДАТАДНЕВЕН РЕДПРОТОКОЛ НА ОЕСУТ

12.01.2018

           1. Проект за разширение на метрото в София - транспортно моделиране на три варианта за продължаване на втори диаметър в посока „Студентски град“ с още четири метростанции


             2. Проект за ПКТП - преструктуриране на уличната мрежа бул. “Черни връх“ - бул. “Джеймс Баучер“ в обхвата на кв. 153, 154, 157а, 245, 274 и 275а, м. „Лозенец - I част“, гр. София

МАТЕРИАЛИ

ПРОТОКОЛ НА ОЕСУТ
30.01.2018

             1. Проект за подробен устройствен план на Парк „Борисова градина"

МАТЕРИАЛИ

ПРОТОКОЛ НА ОЕСУТ
06.03.2018

1. Аварийни дренажно-укрепителни съоръжения за обект „Активно свлачище рег. № SOF46.02659-36 – гр. Банкя между ул. “Жан дьо Лафонтен“ № 22 и Клисурска река

МАТЕРИАЛИ

ПРОТОКОЛ НА ОЕСУТ
13.04.2018

1. Предварителен проект за жп трасе от гара Подуяне до гара Биримирци.

 

       2. Проект на задание за комплексно транспортно проучване за решаване на проблемите на транспорта в югозападната част на големия център в гр. София (териториален обхват: пл. „Македония“ – бул. „Христо Ботев“ – бул. „Ген. Скобелев“ – подлеза пред Националния дворец на културата (НДК) – бул. „България“ – бул. „Черни връх“ – бул. „Арсеналски“).

МАТЕРИАЛИ

01.06.2018

          1. Предварителен проект за жп трасе от гара Подуяне до гара Биримирци.

 

         2. ПКТП във варианти за преструктуриране на уличната мрежа бул. “Черни връх“ - бул. “Джеймс Баучер“ в обхвата на кв. 153, 154, 157а, 245, 274 и 275а, м. „Лозенец - I част“, гр. София.

3. Проект на подробен комуникационно-транспортен план за „Източна тангента“ в участъка от бул. „Ботевградско шосе“ до бул. „Шипченски проход“ – вариантни решения

МАТЕРИЛАИ

ПРОТОКОЛ НА ОЕСУТ
29.06.2018 

     1. Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централната градска част на гр. София – Зона 2 – преработка по чл. 154, ал. 5  от ЗУТ по част „Релсов път“

МАТЕРИАЛИ

ПРОТОКОЛ НА ОЕСУТ
06.07.2018

1.  Проект за изграждане на жилищна сграда с апартаменти, ателиета, гаражи и заведение за хранене в УПИ ІІ-1456, кв.1г - м. „Младост-2”, район Младост”-части „Инженерно-геоложко проучване” и „Стабилитетни изчисления”- ІІ-ри етап;

 

2.  Укрепване на съществуващ път между ул. „Езеро” и ул. „Еделвайс”, с. Кътина, район „Нови Искър”, попадащ в обхвата на свлачище с идентификационен № SOF 46.41010-01”- част „Инженерно-геоложко проучване”- ІІ-ри етап.                 МАТЕРИАЛИ

ПРОТОКОЛ НА ОЕСУТ

13.07.2018

 

 

          1. ИПУР на м. „Цар Борис ІІІ” в обхват: бул. „Акад. Иван Гешов”, ул. „Ген. Тотлебен” и ул. „Добруджански край”, вкл. кръстовищата

МАТЕРИАЛИ

ПРОТОКОЛ НА ОЕСУТ
09.10.2018

Проучвания на варианти за изграждане на велотрасе в Студентски град.

МАТЕРИАЛИ

29.10.2018

Задание за изменение на Общия устройствен план на Столична община, приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационна-транспортна система - масов градски релсов транспорт”, одобрена с Решение № 454/11.08.2017 г. на МС, за разширяване на съществуващите линии на Софийски метрополитен.

МАТЕРИАЛИ

02.11.2018

1. Християнски ортодоксален храм „Св. Първомъченик и Архидякон Стефан”, УПИ VІІІ, кв. 187а от плана на гр. София, район „Триадица”, м. „Южен парк – ІІІ част”, преработка по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ с въвеждане на етапност;

2. Предложения за развитие на ул. „Иван Вазов” – варианти за участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Цар Шишман“.

МАТЕРИАЛИ

09.11.2018

1.    Проект на подробен комуникационно-транспортен план за „Източна тангента” в участъка от бул. „Ботевградско шосе” до бул. „Шипченски проход” – вариант на пътен възел към Летище София със съобразяване на трасето на „Товарна тангента“

МАТЕРИАЛИ