Общ градоустройствен план на София от 1961 година

Общ градоустройствен план на София от 1961 г., оригинален мащаб 1:10000.

 

Разработва се от колектив с ръководител арх. Любен Нейков, В него, освен централната част на града се разработва и градоустройственото планиране на районите около Витоша, Люлин планина, Пасарелския и Искърския пролом. По плана се разширява радиално-кръговата транспортна система и се посочват новите входно-изходни магистрали на столицата. Планът поставя насоките за развитие на София с перспектива до 1980 г. Той претърпява много промени, но остава действащ до 2005 г., когато е приет новия Общ устройствен план на София. Утвърден със закон, приет от Народното събрание на 2 ноемрви 1961 г., обнародван в бр. 89/07.11.1961 г. на вестник "Известия", орган на Президиума на Народното събрание. Правилникът за прилагане на ОГП е одобрен през 1963 година.

Съхранява се в архив на РИМ - София.

 

Общ градоустройствен план от на София 1961 година в мащаб 1:10000

Общ градоустройствен план от на София 1961 година в мащаб 1:5000

Общ градоустройствен план на София от 1961 година

Схематичен план на София - изд. Управление "Архитектура и благоустройство" СГНС 1966 г.