Електронно заявяване на услугата "Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и"

 

Електронно заявяване на услугата "Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот/и"