ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 1938 Г. (ПЛАН "МУСМАН") И ПРИЛОЖЕНИЯ

Общ градоустройствен план на Столична голяма община от арх. Адолф Мусман (възложен през 1935 г., утвърден от НС на 12 април 1938 г. с Наредба-закон за одобрение на общия градоустройствен план на Столичната голяма община). Прилагането на този план е регламентирано с няколко закона - Закон за приложениео на ОГП на СГО; Закон за градоустройствен съвет при СГО; Закон за групиране и цялостно застрояване на парцелите в СГО.). Оригинален мащаб 10000.

Планът обхваща 12 районни кметстваи и предвижда концентрично зониране на териториалната структура: централно ядро в рамките на ринговия булевард, компактна зона в рамките на втория ринг, индустриална зона на север, жилищна зона на изток и юг, зелена система, външна селкостопанска зона. Планът „Мусман", макар и одобрен от СО не е реализиран поради избухването на Втората световна война. Съхранява се в архив на РИМ.

ОБЩ ГРАДОУСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 1938 Г. (ПЛАН "МУСМАН")

ИЗГРАЖДАНЕ НА БЪДЕЩА ГОЛЯМА СОФИЯ - КАКВО ПРЕДВИЖДА ПЛАНЪТ МУСМАН

Схематичен Общ Устройствен план на Столична Голяма Община

ОПОРЕН ПЛАН 1936 Г.

 

Закони за одобряване / изменение и допълнение / приложение на Общия градоустройствен план на Столична голяма община (Плана „Мусман“)

  

1.     Наредба-закон за одобрение на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 80 от 12.04.1938 г.

 

2.     Закон за изменение и допълнение на Наредбата-закон за одобрение на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 135 от 19.06.1940 г.

 

3.     Правилник за строежите съгласно забележката към чл. 2 от Наредбата-закон за одобрение на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 287 от 19.12.1940 г.

 

4.     Закон за приложението на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 76 от 06.04.1941 г.

 

5.     Наредба-закон за изменение на общия градоустройствен план на Столична голяма община (Голяма София) - ДВ, бр. 233 от 06.10.1945 г.