Изменение на Общия устройствен план на Столична община - част "Комуникационно-транспортна система-масов релсов транспорт за Трети метродиаметър" на Софийския метрополитен - приет с Решение N 454 от 11.08.2017 г. на Министерски съвет