Как да работя с калкулатора за такси на услуги

01. Как да намеря услугите, предлагани от НАГ?

 

  

02. Търсене на услуга на НАГ

 

 

 03. Преглед на услуга на НАГ

 

 

 

 04. Извеждане на справка за цена на услуга с фиксирана такса

 

 

 

 

 

 

 

 05. Изчисляване цена на услуга с динамична такса от няколко параметъра

 

 

 

 06. Изчисляване цена на услуга с условие "не повече", "не по малко от"

 

 

 

 07. Услуга за издаване на разрешение за строеж Преглед на зона от картата