Схеми паркове

ПЛАН-СХЕМА (ОБЩА И ПОДРОБНА ЧАСТ) ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ В ПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ - УПИ I И УПИ III, КВ. 1А, М. "ЗОНА-Б-5-4", РАЙОН ВЪЗРАЖДАНЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 62, АЛ. 9 ОТ ЗУТ

ОБЩА СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

ПОДРОБНА СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ГРУПА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ - 4

ПОДРОБНА СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ГРУПА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ - 2

РЕШЕНИЕ N 536 НА СОС И ПОДРОБНИ СХЕМИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ГРУПА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ - 1, 3, 5, 6, 7, 8 И 9

СХЕМИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В „СЕВЕРЕН ПАРК“ - ГЛАВЕН ВХОД ОТ УЛ. „ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ“ И ВХОД ОТ УЛ. "НАРОДНИ БУДИТЕЛИ" (КВ. "СВОБОДА"), РАЙОН НАДЕЖДА

СХЕМА НА САМОСТОЯТЕЛНИ ТЪРГОВСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ – ГЛАВЕН ВХОД „СЕВЕРЕН ПАРК“ ОТ УЛ. „ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ“

ПЛАН-СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ – ГЛАВЕН ВХОД „СЕВЕРЕН ПАРК“ ОТ УЛ. „ГЕН. НИКОЛА ЖЕКОВ“

ПЛАН-СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ – „СЕВЕРЕН ПАРК“ - ВХОД „КВ. СВОБОДА“ ОТ УЛ. „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“

РЕШЕНИЕ 677/27.09.2018 Г. НА СОС

СХЕМА (ОБЩА И ПОДРОБНА ЧАСТ) ЗА ПОСТАВЯНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ТЪРГОВСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ЧЛ. 34 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПОРИМДЕРДТСО СЪС СЕЗОНЕН И ЧАСОВИ РЕЖИМ НА РАБОТА В ЮЖЕН ПАРК-3 ЧАСТ И ГРАДИНА "БУКАТА"

САМОСТОЯТЕЛНИ ТЪРГОВСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ - СХЕМА ЗА ПОСТАВЯНЕ (ОБЩА ЧАСТ)

РЕШЕНИЕ N 456 ОТ 20.07.2017 И ПОДРОБНИ СХЕМИ

ИПР и ПЗ на м. Зоопарк и м. Борисова градина - II част, кв. 6, УПИ I

М. БОРИСОВА ГРАДИНА - 1 ЕТАП

Решение 416 на СОС от 18.07.2013г.

ПАРК ВЛАДИМИР ЗАИМОВ

Решение 468 на СОС от 19.07.2013г.

ПАРК "100 ГОДИНИ СОФИЯ" - УПИ II, КВ. 10, М. "МЛАДОСТ-2"

ПАРК "МЛАДОСТ 3" - УПИ III, КВ. 7, М. "МЛАДОСТ-3"

ПАРК "СВ.ТРОИЦА" - УПИ I, КВ. 51, М. "РАЗСАДНИКА-БЕЖАНЦИ"

ИПР ЗАПАДЕН ПАРК-ПРЕДСТАВИТЕЛНА ЧАСТ М 1:1000

ИПР-ПЗ ЗАПАДЕН ПАРК-ПРЕДСТАВИТЕЛНА ЧАСТ М 1:1000

ИПР ПЗ М. ЗАПАДЕН ПАРК-ПРЕДСТАВИТЕЛНА ЧАСТ ПЛАН-СХЕМА ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

A.01 ПАРК ГЕО МИЛЕВ

A.02 ЮЖЕН ПАРК - I част

A.03 ЮЖЕН ПАРК - III част

A.05 ГРАДСКА ГРАДИНА

A.06 ГРАДИНА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ

А.07 ПАРК "СВ.ПЕТЪР И ПАВЕЛ"

А.08 ГРАДИНА "КРИСТАЛ"

А.09 Парк пред църквата "Св.Седмочисленици"

Схема за поставяне на преместваем обект с търговска функция – кафе в ПИ с идентификатор 68134.1387.2072, кв. 18, м. „бул. Ломско шосе“, район „Надежда“;

Решение на СОС

План-схема за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане (обща и подробна част) в Градина около Национална библиотека „Св.Св. Кирил и Методий” и Докторска градина, кв. 545 и 545а, м. „Зона Г-12“, район „Оборище“

Решение на СОС

План-схема за поставяне на преместваеми обекти (обща и подробна част) в УПИ I „за парк“, кв. 1, м. Парк „Възраждане“; Зона Б-5-4, идентичен с ПИ с идентификатор 68134.305.79 по КККР на район „Възраждане“

Решение на СОС


План-схема за поставяне на преместваеми обекти в парк "Герена" - УПИ II, кв. 148, м. Суха река", район "Подуяне"