Новини


Ян Геел пристига в София, за публичното представяне на Доклада по проект “София - град за хората”

 

     В края на миналата година световноизвестният датски урбанист проф. Ян Геел  прие поканата на г-жа Йорданка Фандъкова и арх. Здравко Здравков да консултира Столична община в създаването на стратегия за развитие на публичните пространства в градския център, поставяйки началото на проект “София - град за хората”.

През месец март тази година екипът на Gehl започна работа по възложената им оценка на състоянието на градската среда на централна градска част на София.

     В края на месец април се проведе обучение на 35 доброволци, които бяха запознати с подходите и изследователските инструменти, използвани от Gehl. В резултат на обучението доброволците извършиха двудневни теренни проучвания информацията, от които бе систематизирана от студио “Плейсмейк”. Тези проучвания, както и допълнителни данни предоставени от ОП “Софпроект - ОГП”, дирекция “Култура”, дирекция “Сигурност”, дирекция “Зелена система”, дирекция “Транспортна инфраструктура” и дирекция “Управление и анализ на трафика” към Столична община, Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и отдел “Пътна полиция” към СДВР послужиха за основа на проведения от екипът на Gehl анализ на състоянието на публичната среда и публичния живот в централните част на столицата. Освен анализ на съществуващото положение, основна част от доклада ще бъдат препоръките на Gehl за краткосрочни инициативи, средносрочни и дългосрочни проекти, които да подпомогнат фокусирането на устройствените политики към превръщането на София в уютен, спокоен и сигурен град с човешки мащаб на обитаемата среда. Работата по проекта следва да приключи в края на месец септември.

      В тази връзка Направление “Архитектура и градоустройство” организира публично представяне на Доклада по проект “София - град за хората” на 4 октомври (сряда) 2017 г. Събитието ще се проведе от 17.00 до 20.30 ч. в сградата на Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. “Христо Смирненски” № 1, Аула “Максима”. Като част от събитието, освен представяне на доклада от Хенриет Вамберг и Лиза Мюлер, се предвижда и презентация по проекта от проф. Ян Геел, както и прожекция на документалния филм “Човешкият мащаб”, в който студио Gehl имат основно участие.

 

 

Снимка- Десислава Кулелиева

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Продължава работата по проект “София – град за хората”

 

     В периода 12-15 юни екипите на студио “Геел”, студио “Плейсмейк” и Направление “Архитектура и градоустройство” проведоха съвместна работилница, като част от проекта “София – град за хората”, чието начало беше поставено през март 2017 г. по инициатива на г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, и главния архитект на Столична община – арх. Здравко Здравков. Целта на работилницата бе екипът на “Плейсмейк” да представи напредъка по събирането на изходни данни и обработката на информация, които ще послужат за база за разработването на доклад с препоръки за развитието на публичните пространства в централната градска част на София.

     В много позитивна работна атмосфера бяха обсъдени последващите стъпки по проекта и се дискутираха възможни сценарии за развитието на централна градска част на София, включително конкретни предложения за приложими мерки и инициативи за подобряване на публичната среда.

С екипа на “Геел” бе коментирана структурата на предстоящия доклад, чийто предварителен вариант следва да бъде готов в края на август 2017 г.

Благодарим на ОП “Софпроект – ОГП”, Дирекция “Култура”, Дирекция “Сигурност”, Дирекция “Зелена система” и Дирекция “Управление и анализ на трафика” към Столична община, както и на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и отдел “Пътна полиция” към СДВР за ползотворната комуникация и предоставените данни за обхвата на централна градска част на София.

 

Снимка-Силвия Чакърова

 

Снимка--Силвия Чакърова

Снимка-Стела Калоянова

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

На 21 април, петък, в сградата на Направление “Архитектура и градоустройство” към Столична община екипът на Студио “Плейсмейк” проведе обучение на 35 доброволци, които участват в теренните проучвания на публичните пространства и публичния живот в централната градска част на София, част от проекта “София - град на хората”. Обучението запозна доброволците с подходите и изследователските инструменти, използвани от датския урбанист и архитект Ян Геел и студиото му “Геел - Създаване на градове за хората” (Gehl - Making Cities for People) за обследване на публичния живот и публичните пространства.

22 април, събота, беше първият от двата дни, в който доброволците заедно с екипа на проекта проведоха теренни проучвания из 15 локации, включващи ключови улици, булеварди и площади в центъра на София. Студеното време не уплаши доброволците и те успяха да изпълнят успешно всички предвидени за деня задачи. На 27 април, четвъртък, доброволците и екипът отново излязоха на терен, за да съберат данни за това как работят пространствата в центъра на София. Проучванията включваха систематизирани преброявания на транспортните потоци - пешеходци, велосипедисти, автомобили и градски транспорт, както и картиране на начините, по които хората използват публичните пространства.

 

Студио “Плейсмейк” има за задача да изготви Оценка на състоянието на градската среда: изследване на публичните пространства и публичния живот в централната градска част на гр. София, част от която са и настоящите теренни проучвания. Теренните проучвания се извършват, следвайки методологията на проф. Геел и Gehl - Making Cities for People, и ще бъдат база за разработване на Стратегия за развитие на публичните пространства в централната градска част на София - “София - град за хората”. Екипът от българска страна се състои от Павел Янчев, Силвия Чакърова, Нурхан Реджеб, Деспина Кънева, Галина Алексова, Стела Калоянова, Зорница Миткова и Маялен Ланда Ореги.

 

Екипът на Геел беше в София в края на март 2017 г. и проведе обучение и представяне на методологията на Геел пред общинската администрация и външни експерти. Методологията за наблюдение на публичния живот и публичните градски пространства, която колективът на Ян Геел е разработил през годините, позволява внимателно анализиране на добре работещите пространства, потенциала и недостатъците в съвременните градски центрове. Анализите и докладите на Геел често се превръщат в разбираем и приложим документ за превръщането на градския център в мрежа от пешеходно и велосипедно проходими публични пространства с намалено присъствие на автомобилен трафик. Такъв е опитът на градските управи в Мелбърн, Копенхаген, Истанбул, Москва, Ню Йорк, Прага, Виена, Окланд и много други градове по света.

 

 

Снимки от обучението:

Снимка-Силвия Чакърова

Снимка: Силвия Чакърова

Снимка: Силвия Чакърова

Терен

 

Снимка: Силвия Чакърова

Снимка: Силвия Чакърова

Снимка: Силвия Чакърова

 

Снимка: Стела Калоянова

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave

SaveSaveSaveSave

SaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSaveSave