УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ПОРАДИ РЕГИСТРИРАН ЕПИДЕМИЧЕН ПОДЕМ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ГРИП И ДРУГИ ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, В УСЛОВИЯТА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 В СВЕТОВЕН МАЩАБ, КАТО ПРЕДПАЗНА МЯРКА С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ, ОТМЕНЯ СЕ ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ НА НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО.

В ТАЗИ ВРЪЗКА УСЛУГАТА Е ВРЕМЕННО НЕДОСТЪПНА.