ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.