Визия за развитие на София и крайградските територии, приета с Решение № 132 от 23.02.2017 година Решение на Столичния общински съвет