Предприети действия от страна на НАГ за санкциониране собствениците на сгради, носители на културно наследство, в риск