2017


ДАТАДНЕВЕН РЕДПРОТОКОЛ НА ОЕСУТ

04.01.2017

 

 

ИПРЗ И РУП за УПИ I-134 - за жилищно строителство, КОО, магазини, офиси, подземен гараж и трафопост", кв. 7, м. "Кръстова вада", район Триадица

МАТЕРИАЛИ

Протокол на ОЕСУТ

18.01.2017

 

 

Офисна сграда с подземен паркинг в УПИ I-542, кв. 24, местност "бул. Александър Малинов-Младост IV" по плана на гр. София

МАТЕРИАЛИ

Протокол на ОЕСУТ

15.02.2017

 

Проект на указания и насоки за оформление и цветно решение на фасадите на сградите в обхвата на ул. "Солунска", в участъка от "ул. "Граф Игнатиев" до бул. "Витоша" и ул. "Граф Игнатиев", в участъка от ул. "Алабин" до ул. "Г. С. Раковски", прилежащите й пл. "Джузепе Гарибалди"  и пл. "П. Р. Славейков"

МАТЕРИАЛИ

Протокол на ОЕСУТ
17.02.2017

1. Проект на задание за комплексно транспортно проучване за решаване на проблемите на транспорта в югозападната част на големия център в гр. София (териториален обхват: пл. „Македония“ – бул. „Христо Ботев“ – бул. „Ген. Скобелев“ – подлеза пред Националния дворец на културата (НДК) – бул. „България“ – бул. „Черни връх“ – бул. „Арсеналски“);                         

2. Проект на подробен комуникационно-транспортен план за „Източна тангента“ в участъка от бул. „Ботевградско шосе“ до бул. „Шипченски проход“ – вариантни решения;                               

3. Мотивирано предложение за еднопосочно движение в централната част на гр. София (бул. „Княз Ал. Дондуков“, бул. „Цар Освободител“, ул. „Ген. Гурко“).

МАТЕРИАЛИ
Протокол на ОЕСУТ
24.02.2017

Проект за разширение на метрото в София – прогноза на търсенето и моделиране на натоварването по трети метродиаметър във вариант „Орлов мост” – THEMALLи „Орлов мост” – бул. „Брюксел”.

МАТЕРИАЛИ

Протокол на ОЕСУТ
27.02.2017

Разширение на Национална художествена академия, преработка по чл. 154, ал. 5 от Закон за устройство на територията – първи етап.

МАТЕРИАЛИ

Протокол на ОЕСУТ
01.03.2017

Проучвания за трасета за велосипедни алеи:

- трасе, свързващо ж.к. „Люлин” с гр. Банкя;

- трасе, свързващо зала Арена Армеец,  

   Студентски град и ул. „Филип Кутев”.

МАТЕРИАЛИ
Протокол на ОЕСУТ
07.04.2017

1. Проект за изграждане на жилищна сграда с апартаменти, ателиета, гаражи и заведение за хранене в УПИ II-1456, кв. 1Г, м. "ж.к. Младост 2" - Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване

2. Жилищна сграда с гаражи в УПИ XI-695, кв. 22 - кв. Вердикал, гр. "Банкя" - Инженерно-геоложко и хидрогеоложко проучване

МАТЕРИАЛИ

Протокол на ОЕСУТ
05.06.2017

Подробен устройствен план – Изменение на плана за регулация и застрояване и работен устройствен план на м. ж.к. „Борово”, кв. 288в, УПИ ІV-2060, УПИ ХІІІ-2060  и УПИ ХІV-2060, район „Красно село”.

МАТЕРИАЛИ
Протокол на ОЕСУТ
27.06.2017

Задание за разработване на концептуален архитектурно-градоустройствен проект за площад „Света Неделя”, гр. София.

МАТЕРИАЛИ

Протокол на ОЕСУТ
26.07.2017 г

1. Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София – варианти на трамвайни трасета – транспортен подлез на бул. „Скобелев”;

2. Подробен комуникационно-транспортен план за бул. „Патриарх Евтимий” в участъка между бул. „Генерал Скобелев” и ул. „Граф Игнатиев”- варианти.                               

МАТЕРИАЛИ
Протокол на ОЕСУТ
28.07.2017 г.

Заявление с мотивирано предложение за разрешаване изработването на проект за изменение на подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ИПРЗ) на УПИ ІІ - „за БОДК, Министерство на външните работи”, кв. 452, м. „Главен градски център - Зони Г-8 и Г-10”, район „ Средец”, гр. София

МАТЕРИАЛИ
03.11.2017 Г.

Комплексно транспортно проучване за решаване проблемите на транспорта в югозападната част на големия център на гр. София

МАТЕРИАЛИ

Протокол на ОЕСУТ
16.11.2017 г.

1. Териториално диференцирани демографски прогнози и прогнози за развитие на функционални системи “Труд” и “Обслужване” в обхвата на СО и зоната за активно влияние на София за периода 2030-2040-2050";

2. Проучвания за определяне на местоположението и оптималния размер на буферни паркинги по трасето на трети метродиаметър”.

МАТЕРИАЛИ

04.12.2017 г.

Аварийно изграждане на укрепителни съоръжения на левия откос на железния път, в отсечката от от км 5+870 до км 6+060 с дължина 190 м на междугарието Захарна фабрика – Горна баня по 5-та жп линия“

МАТЕРИАЛИ

Протокол на ОЕСУТ