2016


ДатаДневен редПротокол на ОЕСУТ

15.09.2016

Пробив на транспортен тунел бул. „Скобелев“ – бул. „Витоша“ – вариантни решения и реконструкция на бул. „Скобелев“ от бул. „Хр. Ботев“ до бул. „Витоша“

 

МАТЕРИАЛИ

 

 

Протокол на ОЕСУТ
28.09.2016

Обемно-устройствено решение за "Многофункционална сграда с хотел, офиси, магазин, подземни гаражи и и помещение за трафопост" в УПИ I-10, 26, кв.536, м. "Зона Г-12", район "Оборище"

 

МАТЕРИАЛИ

Протокол на ОЕСУТ
25.10.2016

Хидрогеоложко обследване и оценка на актуалното състояние, екпсплоатационните ресурси и технически възможен дебит на сондаж N С-6хг към находище на минерална вода "София-Баталова воденица" I-ви етап

 

МАТЕРИАЛИ

Протокол на ОЕСУТ
28.10.2016

1. Високоетажна сграда със смесено предназначение "Гранд Каньон" с подземни паркоместа, магазини, рекреационна зона, офисна, жилищна и хотелска част, СВО и СКО в УПИ III-6134, 6153, кв. 2, м. "Младост 3", район Младост

2. ИПЗ и РУП за УПИ I-134 - "за жилищно строителство, КОО, магазини, офиси, подземен гараж и трафопост", кв. 7, м. "Кръстова вада", район "Триадица"

 

МАТЕРИАЛИ

 

Протокол на ОЕСУТ
01.11.2016

1. Офис сграда с подземни паркинги, търговски площи, ресторант и трафопост, находящ се в УПИ III-1768, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 68134.2045.2794 по КК, кв. 10, м. "Малинова долина-обслужващи обекти на околовръстен път", по плана на гр. София, район "Витоша"

 

2. Офис сграда с подземен паркинг, находяща се в УПИ II-810, 1774 - "за административна сграда, шоурум, магазини, сервиз, складове и ТП", ПИ с идентификатор 68134.2045.810 по КК, кв. 10, м. "Малинова долина-обслужващи обекти на околовръстен път", по плана на гр. София, район "Витоша"

 

МАТЕРИАЛИ

 

Протокол на ОЕСУТ
09.12.2016

Задание за провеждане на архитектурен конкурс за: "Обемно-пространствена концепция и идеен проект за реконструкция на съществуваща сграда - топлоцентрала на НДК в Център за изкуство и култура"

 

МАТЕРИАЛИ

Протокол на ОЕСУТ
16.12.2016

Проект за Обемно-устройствено проучване и специфини правила и нормативи за Рамката на бул. "Тодор Александров" от кръстовището с бул. "Христо Ботев" до кръстовището с бул. "Константин Величков"

 

МАТЕРИАЛИ

Протокол на ОЕСУТ