Архив на минали заседания на специализиран състав на ОЕСУТ в разширен състав