Отдел „Архивно обслужване и дигитален архив”

Обща информация

ул."Сердика" № 5, партер

Приемно време: 
- архив-инвестиционни проекти -  от понеделник до петък от 09:00 – 12:00 часа и от 12:30 - 17:00 часа
- архив-застроителни и регулационни планове – от понеделник до петък от 09:00 – 12:00 часа и от 12:30 - 17:00 часа

 

Функции

Състав

  • НАЧАЛНИК ОТДЕЛ:  Станислава Александрова - партер-деловодство, тел. 9238-319, email: saleksandrova@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Камелия Мицева - партер-деловодство, копирни машини
  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Евгения Зографова - партер-деловодство гише 9, тел. 9238-256
  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Мая Гълъбова - партер-деловодство гише 10, тел. 9238-318
  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Снежана Георгиева - партер-деловодство гише 11, тел. 9238-319
  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Борислава Добрева - ет. 1, ст. 3, тел: 9238-308
  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Валентина Васева - Бейкова - ет. 1, ст. 3, тел: 9238-308
  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Маргарита Василева - ет. 1, ст. 3, тел: 9238-308