Отдел "Оперативна дейност и регистрация на строежи"

Обща информация

ул."Сердика" № 5, ет. 2

Приемно време:

Четвъртък от 13:00 – 17:00 часа

Информация по преписки в Отдел "Оперативна дейност и регистрация на строежи": ctodorov@sofia-agk.com

Състав

     
 •     НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: урб. Цветан Тодоров - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-286; email:  ctodorov@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Галина Карамишева - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-236; email: gkaramisheva@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Антоанета Тончева - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-351; email: atoncheva@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Мариана Чанева - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-237; email:  mchaneva@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Нора Атанасова - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-204, email: natanasova@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Христина Зафирова - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-361; email:  hzafirova@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Ива Шишманян - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-236; email: ishishmanian@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: урб. Александър Лумбев - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-390, email: alumbev@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: Албена Бакърджиева - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-381; email: abakardjieva@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Илия Угренов - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-286, email: iugrenov@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Димитър Йорданов - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-285, email: djordanov@sofia-agk.com
 •     СТАРШИ ЕКСПЕРТ: Мариела Георгиева  - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-265, email: mggeorgieva@sofia-agk.com
 •     МЛАДШИ ЕКСПЕРТ: урб. Марта Жижанова - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-349
 •     СТАРШИ ЕКСПЕРТ: Юлияна Димитрова - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-343, email: ydimitrova@sofia-agk.com