Отдел "Оперативна дейност и регистрация на строежи"

Обща информация

ул."Сердика" № 5, ет. 2

Приемно време:

Четвъртък от 13:00 – 17:00 часа

е-Портал приемно време

Информация по преписки в Отдел "Оперативна дейност и регистрация на строежи": ctodorov@sofia-agk.com

Състав

       

 

 •     НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: инж. Ива Шишманян - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-249; email: ishishmanian@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Галина Карамишева - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-236; email: gkaramisheva@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Антоанета Тончева - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-351; email: atoncheva@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Мариана Чанева - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-237; email:  mchaneva@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Мирослав Павлов- ет. 2, ст. 219, тел. 9238-204; email: mpavlov@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: урб. Александър Лумбев - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-390, email: alumbev@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Илия Угренов - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-286, email: iugrenov@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Димитър Йорданов - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-285, email: djordanov@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: Мариела Георгиева  - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-265, email: mggeorgieva@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Илка Резашка  - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-361, email: irezashka@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: Юлияна Димитрова - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-349, email: ydimitrova@sofia-agk.com
 •     ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: урб. Ангел Захариев - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-265, email: azahariev@sofia-agk.com