Отдел "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството"

Обща информация

Функции

Информация по преписки в Отдел "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството": mpopov@sofia-agk.com

Състав

 • НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: арх. Марин Попов - ет. 2, ст. 219, тел. 9238-323; email: mpopov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Лиляна Тотева - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-387; email: ltoteva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Татяна Герганова - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-302; email: tgerganova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Диляна Каменова - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-328; email: dkamenova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Слав Соколов - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-328;email: ssokolov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Десислава Желева - ет. 2, ст. 206, тел. 9238-216; email: djeleva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Петър Баталов - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-303; email: pbatalov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: урб. Паолина Топалова - ет. 2, ст. 206, тел. 9238-202; email:ptopalova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Магдалена Игнатова - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-314; email: mignatova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Антоанета Стоева - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-302; email: astoeva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Теодора Лиловска - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-342; tlilovska@sofia-agk.com