Отдел "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството"

Обща информация

Функции

Информация по преписки в Отдел "Контрол в инвестиционното проектиране, координация в строителството": tgerganova@sofia-agk.com

Състав

 • НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: арх. Боян Недев - ет. 2, ст. 221, email: bnedev@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ арх. Татяна Герганова - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-302; email: tgerganova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Диляна Каменова - ет. 2, ст. 206, тел. 9238-328; email: dkamenova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Слав Соколов - ет. 2, ст. 206, тел. 9238-328; email: ssokolov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Петър Баталов - ет. 2, ст. 221, тел. 9238-303; email: pbatalov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: урб. Паолина Топалова - ет. 2, ст. 209, тел. 9238-202; email:ptopalova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Магдалена Игнатова - ет. 2, ст. 206, тел. 9238-314; email: mignatova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Милена Кимрянова - ет. 2; ст. 221, тел. 9238-302; email: mkimryanova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Антония Ефремова - ет. 2; ст. 209; тел. 9238-202, email: aefremova@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: арх. Свитлана Савчева - ет. 2; ст. 221, тел. 9238-213; email: ssavcheva@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: инж. Стефани Костова - ет. 2, ст. 206, тел. 9238-314; email: skostova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Даниела Рачева - ет. 2; ст. 221, тел. 9238-342; email: dracheva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: арх. Маргарет Трайкова - ет. 2; ст. 221, тел. 9238-387;