Дирекция "Общински строителен контрол"

Обща информация

Дирекция “Общински строителен контрол” е част от Направление “Архитектура и градоустройство”, пряко подчинена

на Главния архитект на Столична община.

ул."Сердика" № 5, ет. 2

Приемно време:

Директор

С предварително записване сряда преди приемния ден на тел. ‎+359 (0) 2 9238 248 от 09:00 часа

График на приемното време за 2021 г.


Служители - Четвъртък от 13:00 – 17:00 часа

Вижте услугите, предлагани от дирекцията

 

 

Функции

Директор

арх. Ралица Михайлова

ет. 2, тел. 9238-248, email: rmihailova@sofia-agk.com

 


Главен специалист

Живка Стефанова

ет. 2, тел. 9238-248, email: jstefanova@sofia-agk.com


Отдели