Преместваеми обекти

липсва
Схеми на акционни преместваеми обекти Тук ще намерите подробни схеми на акционни преместваеми обекти. Можете да ги разгледате като изображения в интернет браузъра си с възможност за увеличаване и намаляване на мащаба, а някои от тях можете да изтеглите като файл във формат .DWG.
липсва
Мобилни търговски съоръжения Подробните схеми на мобилни търговски съоръжения са групирани по административни райони на Столична община. Всеки район съдържа схеми, които могат да бъдат разгледани през интернет браузър с възможност за увеличаване и намаляване на мащаба. Някои от тях можете да изтеглите като файл във формат .DWG.
липсва
Схеми за преместваеми обекти Подробните схеми на преместваеми обекти са групирани по административни райони на Столична община. Всеки район съдържа схеми, които могат да бъдат разгледани през интернет браузър с възможност за увеличаване и намаляване на мащаба. Някои от тях можете да изтеглите като файл във формат .DWG.
липсва
Схеми паркове Подробните схеми на паркове на територията на Столична Община съдържат както графично изобразяване, така и подробна легенда, която показва наименованието на всеки графичен елемент от схемата.
липсва
Схеми спирки Подробна схема на спирките на територията на Столична община са събрани в подробна карта на общината с възможност за увеличаване и намаляване на мащаба. Можете да добиете както обща представа за разположението на спирките така и детайлен поглед за избран от Вас район от схемата.
липсва
Схеми обществени тоалетни Схемите на обществени тоалетни са разпределени в основни групи: "Автоматизирани самопочистващи се тоалетни" и "Преносими химически тоалетни - само при акционни мероприятия". Можете да разгледате всяка схема в интернет браузъра си.
липсва
Становище Становище основно разрешаване на преместваеми обекти.