Регистър на гражданите и организациите, желаещи да получават редовно информация свързана с пространственото развитие и устройството на територията на Столична община