Дирекция "Териториално планиране"

Обща информация

Функции

Директор

арх. Бойка Къдрева

ет. 3, тел. 980-55-45; тел. 9238-222, email: bkadreva@sofia-agk.com

Технически сътрудник

Магдалена Александрова

ет. 3,  тел. 980-55-45; тел. 9238-222; тел. 9238-223; факс 989-39-33, email: maleksandrova@sofia-agk.com

Отдели

Отдел ”Устройствено планиране”                                                                          Отдел ”Геодезически и кадастрални дейности”                                               Отдел ”Благоустройствени дейности и публични пространства”