Дирекция "Правно-нормативно обслужване"

Обща информация


ул."Сердика" N 5, етаж 3 

Приемно време:

- Директор четвъртък от 13:00 до 17:00 ч., с предварително записване

е-Портал приемно време

 

Функции

Информация по преписки в дирекция ПНО: pno@sofia-agk.com

За съобщавания на административни актове, които се извършват от Направление „Архитектура и градоустройство“, се обръщайте към:

- старши експерт  Весела Гаджева, ет. 3, тел. 9238-223 - за градоустройствени заповеди;

- главен юрисконсулт Амелия Петрова, ет. 2, ст. 204, тел. 9238-230 - за разрешения за строеж;

- главен юрисконсулт Емилия Аспарухова, ет. 2, ст. 203, тел. 9238-227 - за заповеди към разрешения за строеж

 

ВР. И. Д. ДИРЕКТОР

Десислава Петрова

тел. 9238-385, ет. 3, стая 301, email: dpetrova@sofia-agk.com