Дирекция "Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване"

Обща информация

Функции

Информация по преписки в отдел ПНО: pno@sofia-agk.com

Информация по преписки в отдел ИФСО: office@sofia-agk.com

ДИРЕКТОР

Стела Щерева

тел. 02/9238-292, ет. 3, стая 303, email: sshtereva@sofia-agk.com