Отдел "Благоустройствени дейности и публични пространства"

Обща информация

Функции


Състав

       
 • Вр. И.Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: ланд. арх. Елица Мирчева - ет. 2, ст. 212, тел. 9238-253, email: emircheva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: /минерални води/ инж. Ваня Николова - ет. 2, ст. 211, тел. 9238-208
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: /ЕЛ/ инж. Красимира Календерова - ет. 2, ст. 212, тел. 988-29-93; тел. 9238-209, email: kkalenderova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: /ОВ/ инж. Мариана Савова - ет. 2, ст. 212, тел. 988-29-93, тел. 9238-209, email: msavova@sofia-agk.cом
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Венелин Шъков - ет. 2, ст. 212, тел. 9238-305, email: vshakov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Ивет Йончева - ет. 2, ст. 212, тел. 9238-347; email: igancheva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Климентина Кирилова - ет. 2, ст. 212, тел. 9238-347, email: kkirilova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: урб. Диана Карагуйска - партер, стая 1,2 и 3, тел. 9238-324, email: dkaraguiska@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: урб. Полина Стефанова - партер, стая 1,2 и 3, тел. 9238-247, email: pstefanova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: ланд. арх. Мая Тренчева - ет. 2, ст. 212а, тел. 9238-356, email: mtrencheva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: ланд. арх. Еленица Милушева - ет. 2, ст. 212а, тел. 9238-356, email: emilusheva@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: арх. Елена Герова - партер, стая 1,2 и 3, тел. 9238-324, email: egerova@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: арх. Свитлана Савчева - партер, стая 1,2 и 3, тел. 9238-247