Отдел "Правно-нормативно обслужване"

Обща информация

ул."Сердика" N 5, етаж 3
Приемно време: Четвъртък от 13:00 – 17:00 часа

Функции

Информация по преписки в отдел ПНО: pno@sofia-agk.com

Състав

 • ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ: Мая Кръстанова - тел. 9238-332, ет. 3, стая 302, email:   mkrustanova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ: Амелия Петрова - тел. 9238-230, ет. 2, стая 204, email:  apetrova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ: Мария Радева - ет. 4, ст. 405А, тел: 9238-389; email: mradeva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ: Христина Златковска - ет. 3, ст. 305, тел: 9238-345, email: hzlatkovska@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ: Емилия Аспарухова - ет. 2, ст. 203, тел. 9238-227; email: easparuhova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ: Милена Иванова - ет. 2, ст. 203, тел. 9238-227; email: mivanova@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ: Валентина Георгиева - тел. 9238-345, ет. 3, стая 305, email: vgeorgieva@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ: Полина Анастасова - тел. 9238-332, ет. 3, стая 302, email: panastasova@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ: Десислава Петрова - тел. 9238-385, ет. 3, стая 301, email: dpetrova@abv.bg
 • СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ: Георги Стойков - ет. 2, ст. 205, тел. 9238-349; email: gstoikov@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ: Христина Георгиева - ет. 2, ст. 205, тел. 9238-312; email: hgeorgieva@sofia-agk.com
 • ЮРИСКОНСУЛТ: Димитър Павлов - ет. 2, ст. 205, тел. 9238-218; email:  dpavlov@sofia-agk.com
 • ЮРИСКОНСУЛТ: Калоян Керемидчиев - ет. 2, ст. 208, тел. 9238-239; email: kkeremidchiev@sofia-agk.com