Отдел "Информационно и финансово-стопанско обслужване"

Обща информация

ул."Сердика" N 5, етаж 1, 3

Приемно време:

Четвъртък от 13:00 – 17:00 часа

 

Функции

Информация по преписки в отдел ИФСО: office@sofia-agk.com


Състав

  • НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: Елена Василева - ет. 3, тел. 9238-339, факс 980-67-41, email: office@sofia-agk.com
  • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: урб. Сара Димитрова - ет. 3, ст. 308, тел. 9238-355; email: satanasova@sofia-agk.com
  • СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ: Нина Узунска - ет. 1, ст. 1, тел. 9238-329, email: nuzunska@sofia-agk.com
  • СЧЕТОВОДИТЕЛ: Лейла Томова - ет. 1, ст. 1, тел. 9238-219, email: ltomova@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Валентина Стоянова - ет. 1, ст. 1, тел. 9238-21, email: vstoyanova@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Георги Георгиев - ет. 1, ст. 5, тел. 9238-348