Отдел "Информационно и финансово-стопанско обслужване"

Обща информация

ул."Сердика" N 5, етаж 1, 3

 

 

 

 

Функции

Информация по постъпили заявления в отдел ИФСО: office@sofia-agk.com


Състав

  • ВР. И. Д. НАЧАЛНИК ОТДЕЛ: Катя Владимирова - ет. 4, ст. 413, тел. 9238-315, email: kvladimirova@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: урб. Сара Димитрова - ет. 3, ст. 308, тел. 9238-355; email: satanasova@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: Цветелина Димитрова - ет. 1, ст. 1, тел. 9238-219; email: cdimitrova@sofia-agk.com
  • СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ: Нина Узунска - ет. 1, ст. 1, тел. 9238-329, email: nuzunska@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Валентина Стоянова - ет. 1, ст. 1, тел. 9238-219, email: vstoyanova@sofia-agk.com
  • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Георги Георгиев - ет. 1, ст. 5, тел. 9238-348