ДИРЕКЦИЯ "ГРАДСКО И ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ И НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО"

Обща информация

ул."Сердика" N 5, етаж 2

Приемно време:

Директор:  четвъртък от 13:00 до 17:00 ч., с предварително записване

е-Портал приемно време

Служители: Четвъртък от 13:00 – 17:00 часа

 

Функции


Информация по преписки в Дирекция "ГПП": nkamenov@sofia-agk.com

Състав

 • ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ: арх. Николай Каменов - ет. 4, ст. 406, тел. 9238-299, email: nkamenov@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: Катя Владимирова - ет. 4, ст. 413, тел. 9238-315, email: kvladimirova@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: Даниела Колева - ет. 4, ст. 412, тел. 9238-258, email: dkoleva@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ: Мария Механджиева - тел. 9238-389, ет. 3, стая 311, email: mmehandjieva@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ: Лъчезара Стефанова - тел: 9238-389, ет. 4, стая  405а, email: lstefanova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: д-р арх. Владимир Колев - ет. 4, ст. 407, тел. 9238-372; email: vkolev@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ: инж. Елена Филипова - ет. 4, ст. 407, тел. 9238-373; email: efilipova@sofia-agk.com
 • СТАРШИ ЕКСПЕРТ: инж. Васиола Бешкова - ет. 2, ст. 212, тел. 9238-264, email: vbeshkova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Мария Кръстинкова - ет. 4, ст. 402, тел: 9238–246, email: mkrastinkova@sofia-agk.com
 • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Евангелия Петрова - ет. 4, ст. 404, тел: 9238–255
 • ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ: Марияна Антова - ет. 4, ст. 414, тел: 9238–309