Главен инженер

Обща информация

Функции

Главен инженер

инж. Деляна Сеченска

ет. 2, стая 203, тел. 9238-206; факс 980-60-55
email: dsechenska@sofia-agk.com